IJsclub Gein & Omstreken


    Opgericht 4 februari 1909    Het is vandaag 

Nieuws en Mededelingen

In Memoriam Joop de Groot

10-09-2021

  Helaas is onze voorzitter, Johan de Groot, na een ziekbed deze zomer overleden.
  Joop, zoals wij hem noemden, hebben we leren kennen als een zeer enthousiaste en
  actieve voorzitter van onze club. Hij was gek op fietsen en natuurlijk schaatsen.
  Hij zorgde altijd dat ons honk in Driemond klaar was voor als het zou gaan vriezen.
  Dat heeft hij afgelopen winter nog mee kunnen maken.
  Wij zullen zijn enthousiaste praatjes en zijn toewijding aan onze club missen.

Wij wensen Ingrid heel veel sterkte!


Eindelijk weer ijs!

18-02-2021

Na verschillende jaren zonder echte, langdurige vorst was het de afgelopen week dan toch eindelijk weer raak. Er kon geschaatst worden op de natuurijsbaan van de IJsclub Gein en Omstreken. En geschaatst is er zeker. Drie dagen lang is er door jong en oud, ervaren en minder ervaren schaatsers gebruik gemaakt van de ijsbaan.Op zondag 07 februari lag de ijsbaan er niet al te florissant bij – of zoals één van de leden het noemde: “het leek wel appelmoes”. Door water weg te laten lopen in de daaropvolgende dagen en opnieuw water aan te voeren vanuit de Gaasp is het onze ijsmeesters Jeroen van Drie, Chris Struik en Jeroen Malij gelukt om in een paar dagen tijd de ‘groene drab’ om te toveren tot een fantastische ijsbaan waar hartstikke goed op gereden kon worden. Op vrijdagochtend al mochten wij de leerlingen van de Cornelis Jetsesschool verwelkomen op de baan. Gymles op een natuurijsbaan – wat een belevenis!

En vervolgens konden de jeugdleden van de ijsclub naar hartenlust schaatsen en plezier hebben op de baan. Doordat alle bezoekers zich op de vrijdag aan de covid spelregels hebben gehouden, vond het bestuur het absoluut verantwoord de baan vanaf zaterdag vanaf 12:00 open te stellen voor al haar leden. Dit is echter met reden niet ‘breed’ gecommuniceerd. Het bestuur had op dat moment namelijk vernomen dat op verschillende plekken in het land de natuurijsbanen op last van de gemeente gesloten moesten worden vanwege de verwachte toeloop aan bezoekers. Desondanks hebben gelukkig veel leden en niet-leden ons weten te vinden.Het bestuur wil iedereen enorm bedanken voor drie dagen ijsplezier. Niet alleen de vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat we de baan konden openstellen maar ook alle oude en nieuwe leden die de baan hebben bezocht. Samen hebben wij er op een verantwoorde wijze een enorm leuk feest voor en door iedereen van weten te maken. Het bestuur wil in het bijzonder Diana Malij bedanken voor haar enorme inzet zowel voorafgaande als gedurende de ijspret en Arnolda Jagersma voor het enthousiasmeren en optrommelen van de vele vrijwilligers.


Opening ijsbaan

11-02-2021

Beste leden en actieve schaatsers,

Zondagavond hebben wij overleg gehad over het openstellen van de natuurijsbaan. Op dit moment is de ijsbaan nog niet klaar om gebruikt te worden. Door de combinatie van vorst en sneeuwval is de huidige ijsvloer onbruikbaar. Onze ijsmeesters proberen door het eerst weg laten lopen van het sneeuwwater en het op korte termijn het inlaten van water uit de Gaasp een mooie en egale ijsbaan tot stand te brengen. Een baan waarop veilig geschaatst kan worden. Op basis van de huidige weersvoorspelling verwachten wij vrijdagochtend een besluit over de openstelling.

Als gevolg van covid-19 zal het schaatsen anders zijn dan u van ons gewend bent. Indien de baan opengesteld wordt dan zal dat enkel zijn voor de leden van de natuurijsbaan (t/m 17 jaar) en onze actieve schaatsers (t/m 17 jaar) mits uiteraard de contributie voldaan is. Wij hopen van 15:30 tot 17:30 een ieder te kunnen verwelkomen, maar helaas wel op gepaste afstand. Als iedereen zich aan de covid-19 protocollen houdt en opvolging geeft aan de aanwijzingen van onze covid-19 coördinator, kunnen wij op basis daarvan besluiten de baan in het weekend voor meer leden open te stellen.

Wij houden u op de hoogte,
Namens het bestuur,
Wim de Jong


Vrijwilligersdag in vogelvlucht

06-12-2020

Hier een kijkje op de werkzaamheden door de vrijwilligers op 17 oktober j.l. in vogelvlucht.


Algemene Leden Vergadering

09-11-2020

Beste leden van de natuurijsbaan en actieve schaatsers,
Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen.

U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in ons clubhuis houden geen doorgang willen laten vinden.
Hierbij nodigen wij u dan ook uit voor het bijwonen van een digitale Algemene Leden Vergadering van de IJsclub Gein en Omstreken. Deze digitale ALV vindt plaats op donderdag 19 november 2020 en start om 20:00 uur.

Hieronder is belangrijke informatie over deze digitale ALV opgenomen, onder meer over de vereiste voorafgaande aanmelding.

De agenda bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Mededelingen
 • Vaststelling notulen ALV 27-09-2019
 • Jaarrekening, begroting en verslag kascontrolecommissie
 • Benoeming leden kascontrolecommissie 2020
 • Verslag van de secretaris
 • Rondvraag
 • Sluiting
Aanmelding voor ALV en verloop digitale ALV
Voorafgaande aanmelding is vereist om deel te kunnen nemen aan de ALV. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 16 november 2020 via een bericht aan secretaris@geinenomstreken.nl

Op dinsdag 17 november 2020 worden de aanmeldingen bevestigd door middel van toezending van een link voor de Zoom-meeting. Daarnaast ontvangt u dan ook de notulen van de vorige ALV.

Met vriendelijke groet,
Wim de Jong
secretaris


artikel uit Het Parool van Patrick Meershoek

18-02-2020

Klik hier voor het artikel van 5 februari jl


Vrijwilligersdag 2019

05-10-2019

Zaterdag 5 oktober was het weer vrijwilligersdag. Veel vrijwilligers, jong en oud, staken de handen uit de mouwen.
Spades, grasmaaiers, grasharken en kruiwagens werden meegenomen om alle wildgrroei te verwijderen en af te voeren.
Ook veel grondverzet was noodzakelijk om de ijsbaan goed en snel te kunnen laten vollopen, maar ook om het na de winter weer weg te laten lopen, zodat in het voorjaar de schapen zich weer tegoed kunnen doen aan het verse gras.
Voor dat grondverzet waren een aantal machines beschikbaar door vrijwilligers, waardoor de klus snel en vakkundig werd geklaard. Ook het dichten van een deel van de dijk waren de machines onmisbaar. Door het ingraven van stevig plastic zal het water binnen de dijk blijven.
Een andere grote klus was het plaatsen van een toegangshek. Na veel uren voorbereiding elders is een mooi toegangshek een tweede leven begonnen. Een toegangspoort voor personen en een dubbele poort voor landbouwmachines voor onderhoud aan de baan. Werkelijk een mooi hek, vakkundig geplaatst. Gelijk is de toerit vanaf het fietspad verhoogd.
Werden de machines gevoed met diesel, de vrijwilligers werden ruim voorzien van koffie en broodjes.
Dank gaat uit naar de vrijwilligers die deze zaterdag een aantal uren van hun tijd hebben gegeven om deze klussen te klaren.
Zonder hen, incl het bestuur, kan de ijsclub niet bestaan.

Van de werkzaamheden heb ik een aantal foto's gemaakt
Klik  voor een impressie van de werkzaamheden.

Jos Lodewijk


Nieuws voor alle skeelerfans

16-07-2019

Op de 400 meter baan van de Jaap Edenbaan is een andere coating aangebracht, die voldoet aan de "skeeler-normen". Wij krijgen als vereniging de mogelijkheid om hier deze zomer op te skeeleren. Hierbij gelden wel de volgende voorwaarden en adviezen:

De baan is beschikbaar om te skeeleren op:
   Donderdag 19.40-21.00 uur
   Vrijdag 19.40-21.00 uur
   Eerste datum: donderdag 11 juli 2019
   Laatste datum: vrijdag 30 augustus 2019
Het skeeleren is op eigen verantwoordelijkheid.

Jaap Eden brengt geen kosten in rekening voor gebruik skeelerbaan. Toegang tot het terrein is gratis.
Jaap Eden zal de baan op donderdag en vrijdag om 14.00 uur vrij maken van objecten en water.
Vanaf medio augustus wordt de lichtslinger langs de baan aangezet tijdens skeeleren. De lichtmasten gaan niet aan.
Goed om te beseffen: in de zomer zijn er ook andere gasten op het terrein ( droogtraining andere verenigingen, Schaats-Fit programma Jaap Eden, bezoekers strand etc). Er moet rekening worden gehouden met elkaar.
Dragen van een zonnebril raden we sterk aan. De zonweerkaatsing kan sterk zijn.

Mochten er leden zijn die hier gebruik van willen maken, meld je dan even (inclusief aantal deelnemers en keuze avonden) aan via wedstrijdsecretaris@geinenomstreken.nl

Alvast een fijne zomer toegewenst,


Zomertraining

22-04-2019

Vanaf eerste maandag in mei start de zomertraining weer!
Alle schaatsers vanaf 10 jaar van de ijsclubs Gein en Omstreken, Baambrugge, Abcoude en Diemen van harte uitgenodigd. Maar ook niet-schaatsers zijn van harte welkom.
De training is toegespitst op het schaatsen. Er wordt in het bijzonder getraind op de been-, rug- en buikspieren, maar ook de algemene conditie zal sterk verbeteren zodat je, als het schaats- en skiseizoen weer begint, er helemaal klaar voor bent.Ook zeer aan te bevelen als voorbereiding voor het Skiseizoen.
De training wordt gegeven rond de Gaasperplas, lekker buiten en altijd gezellig, onder deskundige leiding en loopt door tot de ijsbaan weer open gaat. Verzamelen parkeerplaats 'Brasserie Langerlust' op de Driemondweg.
Tijd: maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur(Tip: ouders kunnen tegelijk met kinderen trainen).

 • Kom op tijd! Zorg dat u, indien uzelf niet meetraint, op tijd bent om uw kind na de training op te halen.
 • Let op: We trainen in een bosrijke omgeving. Blijf daarom bij de groep waarin je bent ingedeeld. Dit in verband met de veiligheid en verantwoordelijkheid die de trainers hebben.
 • Wij verwachten dat iedereen zich sportief inzet en positief meedoet met de training, zodat het ook voor de trainers een avond is en blijft om naar uit te kijken.
 • De trainingen gaan in principe altijd door. Wij zullen een WhatsApp groep aanmaken, zodat we bij uitzonderlijke omstandigheden de training kunnen afblazen (bijv. in geval van onweer of een weeralarm).


Deelname
€ 45,-- pp vanaf 17 jaar
€ 30,-- pp tot en met 16 jaar
Om deel te kunnen nemen aan deze training moet je wel lid zijn van één van de samenwerkende ijsclubs (Abcoude, Baambrugge, Diemen of Gein & Omstreken), als je dit niet bent, wordt je lid van IJsclub Gein & Omstreken. Zie aanmeldformulier op deze site.(lidmaatschap € 10,00 per jaar + € 4,00 inschrijfgeld voor nieuwe leden).
Aanmelden vooraf !!! Je dient je voor de eerste training op te geven per email via wedstrijdsecretaris@geinenomstreken.nl, met daarbij
naam,
adres,
(mobiel)telefoonnummer,
geboortedatum,
e-mailadres,
of gebruik te maken van het formulier op deze site,
Door deze wijze van aanmelden is het voor ons mogelijk vooraf een goede groepsindeling te maken.
De wedstrijdsecretaris.


Schaatshulpjes

15-04-2019

De afgelopen ‘winterperiode’ hebben we helaas geen gebruik kunnen maken van onze natuurijsbaan. Maar voor een volgende keer kunnen we met dank aan Joop de Vries in ieder geval gebruik maken van een tweetal prachtige schaatshulpjes/sleetjes.

Deze zien er natuurlijk veel leuker uit dan een oude keukenstoel 😊.
Nu maar hopen dat we ze het komende seizoen in gebruik kunnen nemen.


Website

16-10-2018

Vanaf heden heeft IJsclub Gein & Omstreken een beveiligde website. Zie slotje en https:// in de adresbalk.
Onze site, maar ook uw data in de formulieren gaan hierdoor veilig over het net.
Jos Lodewijk


De website in een ander jasje

16-03-2017

Hierbij de nieuwe website van onze ijsclub. Het ziet er ietsje strakker uit, niet meer van die bonte kleuren. Met een header en een footer. De info op de pagina´s is vrijwel hetzelfde gebleven.
Verdere aankleding volgt, zoals bv facebook, youtube-link enz.
Ideeën zijn welkom, zoals ook nieuws en foto´s. De ´like-button` staat er al op. Do you ´like` it?
Jos Lodewijk


skeeleren

Het skeelerseizoen gaat beginnen!!

Op de ijs- en skeelerbaan in Baambrugge. Dus geen verkeer.
adres: IJsbaan 6, te Baambrugge.
Programma: vanaf 21 april:
16.30 ‐ 17.30 uur, voor 6-12 jarigen/jeugdschaatsers. Kosten €35 voor het hele seizoen. Proefles gratis.
17.45 ‐ 19.00 voor gevorderde jeugd 11-5 jarigen. Kosten €37,50
Vanaf 28 april:
19.15 ‐ 21.00 Zelftraining voor senioren, masters en recreanten. Bijdrage €15 +lidmaatschap één van de samenwerkende ijsclubs.
Voor de veiligheid zijn valhelm en Knie-, Pols- en Elleboogbeschermers verplicht.
Inschrijven via website Baambrugge: www.ijsclubbaambrugge.nl/skaten/skeelerprogramma-ijsclub-baambrugge
Met sportieve groeten,
Namens de gezamenlijke ijsclubs Gein & Omstreken, Baambrugge, Abcoude en Diemen,
Jan van der Harst
tel 06 - 51479748OPROEP Baancommissie JaapEden aan (leden van) verenigingen

De JaapEdenbaan draait grotendeels met vrijwilligers, zoals bij wedstrijden. De baancommissie verwacht dat elke vereniging een paar leden heeft die een taak als jurylid wil vervullen.
Dit houdt in, dat je helpt met (handmatig) klokken en toeziet of de wedstrijd rechtmatig verloopt. Ook starter is een mogelijkheid alswel asistentie bij de start en toezicht op de baan.
Wie zou iets meer willen betekenen voor de vereniging en zo'n functie op zich willen nemen.
In een paar cursus uren wordt je hiervoor klaargestoomd. Men verwacht dan dat je tenminste 3x per seizoen wilt jureren, of vaker als je dat wilt. Invulling in de wedstrijdkalender gaat in overleg.
Kijk op de KNSN-site wat de cursus basisjury inhoudt.
Als je het jureren leuk vindt, kan je deze fucntie uitbreiden naar starter en/of scheidsrechter.
Meld je aan bij de baancomissie Amsterdam of neem contact op met de wedstrijdsecretaris van de vereniging.
Deze oproep blijft geldig, aangezien er altijd behoefte blijft aan medewerkers die willen helpen bij wedstrijden.


OPROEP voor aankomende trainers / begeleiders !!

Ook verenigingen blijven roepen om trainers!
Vrijwel alle verenigingen hebben problemen met het invullen van gediplomeerde begeleiders/trainers op de KNSB uren. Ook hierin kan je meer betekenen voor de vereniging. Heb je bij G & O leren schaatsen, wordt trainer en geef je kennis door aan de nieuwe generatie schaatser(tjes).
Je begint dan als schaatsbegeleider niveau 1. Hiermee mag je lesgeven/begeleiden aan de jeugd t/m 12 jaar. Je kunt dit uitbreiden naar schaats-begeleider niveau2 voor jeugd- en recreatieschaatsers.
Daarna kan je verder gaan tot schaatstrainer om les te mogen geven aan licentierijders.
Voor meer informatie en het cursus programma, kijk op de site van de KNSB .
Ben je geïnteresseerd in één van boven genoemde vrijwilligersfuncties of wil je meer informatie, neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris van de vereniging.
Deze oproep blijft geldig, aangezien er altijd behoefte blijft aan medewerkers die willen helpen bij de schaatslessen.